Lijm termen - Pattex

A

ABS 

Acrylonitril-butadieen-styreen. Thermoplast dat in de industrie wordt gebruikt voor stijve, lichte en gegoten producten.

 

Aanraakdroog

Aanbreng- en droogtijd vóór het aanbrengen van een te verlijmen laag op een oppervlak.

 

Aanvangshechting

Eigenschap van een lijm of afdichtingsmiddel om direct te hechten. Het verlijmde voorwerp zit direct vast aan een oppervlak (zelfs verticaal) maar heeft niet alle kleefeigenschappen van lijm. Het is belangrijk om, conform de richtlijnen, te wachten tot de verbinding droog is voordat deze wordt belast

 

Acetaat

Zout of chemische ester met de formule CH[e]3[/e]COO-.

 

Acetaat polyvinyl

Wordt ook vinyl polyacetaat of PVA genoemd. Wordt 'witte lijm' genoemd en wordt gebruikt voor poreuze materialen. Het gebruik ervan is heel populair voor het binden van boeken.

 

Aceton

CH[e]3[/e]COOCH[e]3[/e] Een oplosmiddel dat wordt gebruikt om organische stoffen oplosbaar te maken en voor het oplossen van lijm en vezels op basis van cellulose.

 

Acetyleen

C[e]2[/e]H[e]2[/e] Reageert met chloorzuur om vinylchloride te produceren. Aangezien acetyleen bij een hoge temperatuur ontbrandt, biedt het de mogelijkheid om metalen als aluminium, roestvast staal, koper en legeringen te solderen.

 

Acryl

Op acrylaat gebaseerde synthetische vezel.

 

Acrylaat

Op acrylaat gebaseerde synthetische vezel.

 

Afgeschuinde rand

Een rand, bijv. een rand van een tafel, frame o.i.d. die schuin is afgesneden.

 

Afvlakken

Het oppervlak van een muur of verhoogd oppervlak effen maken.

 

Alkalimetaal

Metaal gebonden aan hydroxide of ammonium. De alkalimetalen zijn lithium, natrium, kalium, rubidium en cesium.

 

Alkaliniteit

Materiaal bestaande uit een alkalimetaal en hydroxide, of ammonium met alkalimetaal.

 

Anaeroob

Een reeks chemische reacties van een organisme in een omgeving die geen zuurstof bevat.

 

Aniogene oppervlakteactieve stof

Worden ook anionische tensiden genoemd. Verbinding met een groot schuimend en reinigend vermogen. Wordt gebruikt voor schoonmaakmiddelen en cosmetica.

 

Azijnzuur 

C[e]2[/e]H[e]4[/e]0[e]2[/e]. Bijtend zuur dat van nature aanwezig is in azijn en gebruikt kan worden als antiseptisch of desinfecterend middel.

B

Behangtafel

Een werktafel die wordt gebruikt voor de voorbereiding van behang.

 

Beveled edge

An edge, e.g. edge of a table,frame etc., cut at an angle.

 

Bies

Een geweven of gevlochten strook voor decoratieve doeleinden.

 

Biologisch afbreekbaar

Term die wordt gebruikt voor het beschrijven van een gefabriceerd product dat natuurlijk en snel afbreekt, en uiteenvalt in deeltjes die planten voor hun groei kunnen gebruiken.

 

Biologisch afbreekbaar

Term die wordt gebruikt voor het beschrijven van een gefabriceerd product dat natuurlijk en snel afbreekt, en uiteenvalt in deeltjes die planten voor hun groei kunnen gebruiken.

 

Braid

A woven or braided strip made for decorative purposes

 

Brandwerend

Verwijst naar iets wat bedekt is met een stof waardoor het zeer moeilijk ontvlambaar is.

 

Breedte, strook-

Verwijst naar de breedte of lengte van een stuk behang, dat van een behangrol is gesneden. In de ruime zin van het woord kan de term 'strookbreedte' ook verwijzen naar een stuk stof dat van een rol is geknipt.

 

Butanon

C[e]4[/e]H[e]8[/e] Kleurloze vloeistof die wordt gebruikt als industrieel oplosmiddel.

 

Butanon 

C[e]4[/e]H[e]8[/e] Kleurloze vloeistof die wordt gebruikt als industrieel oplosmiddel.

C

CSTB

French public research institute aimed at improving the comfort and security in the construction sector. Cf.British private sector institute BRE group.

CTBH

code used to describe a plywood which is resistant to dampness and water. These codes refer to established standards. Ex. in U.K. WBP plywood.

CTBH

Code die wordt gebruikt voor het beschrijven van multiplex dat bestand is tegen vocht en water. Deze codes verwijzen naar vastgestelde normen. Bijv. in het Verenigd Koninkrijk: WBP multiplex.

CTBX

Code die wordt gebruikt om een soort multiplex te beschrijven.

CTBX

Code used to describe a type of plywood

Camaieux

A paint using one colour in several tonal variations

Camaïeu

Wijze van schilderen met één kleur in verschillende tinten

Capillaire werking

De werking van een vloeistof (stijging of daling) in relatie tot een massief lichaam, hetzij door contact of door nabijheid.

Capillarity action

The action of a liquid (elevation or depression) in relation to solids whether by contact or simple proximity.

Casein

Protein or fibre obtained from milk and used as a binding element in paint.

Caseïne

Eiwit of vezel die uit melk wordt verkregen en wordt gebruikt voor het binden van verf.

Cationic

Adjective referring to the reaction of an ion or group of ions in cathode, that is to say when the electrical charge exits in an electrolyser

Celluloid

Earliest plastic manufactured from nitrocellulose and camphor

Celluloid

Het eerste plastic, vervaardigd van nitrocellulose en kamfer.

Cellulose

(C[e]6[/e]H[e]10[/e]0R)[e]n[/e] Component van koolhydraten, dat te vinden is in de wanden van plantaardige cellen.

Cellulose

(C[e]6[/e]H[e]10[/e]0R)[e]n[/e] Carbohydrate component to be found in the walls of vegetable cells

Cellulosehoudend

Bevat cellulose of een component uit de cellulosefamilie.

Cellulosic

Containing cellulose or a component of the cellulose family

Chip board

Name for a solid compact mass of distinct elements (wood for example)

Chlorinated polyvinyl chloride

Very resistant PVC  which is not subject to corrosion

Clamp

A tool used in carpentry or building which enables two elements to be placed in conatct mechanically.

Co-extruded

Multi-layer plastic obtained from extrusion

Coated with plastic

Covered with a thin plastic layer

Collodion

Mixture of ether and alcohol

Collodium

Een mengsel van ether en alcohol.

Copolymeer

Chemische verbinding van macromoleculen, opgebouwd uit meerdere monomeren.

Copolymer

Chemical compound of macromolecules made up of different monomers

Crepe

A light, thin fabric with a wrinkled surface.

Cross-linkage / reticulation

Refers to the modification of a polymer through the linking of micromolecules

Crêpe

Een lichte, dunne stof met een geplooid oppervlak.

Cyanide

Een product dat is afgeleid van cyanoacrylaat.

Cyanoacrylaat

Een lijm op basis van cyanoacrylzuur, die een zeer stevige hechting mogelijk maakt.

Cyanoacrylate

An adhesive derived from cyanoacrylic acid enabling a particularly solid bonding

Cyanosis 

A product derived from cyanoacrylate

D

Decorating table

Working table used to prepare wall paper Dextrin

Dextrin

Product derived from the degradation of starch through heating or hydrolysis used to make glues.

Dextrine

Product dat is ontstaan uit de afbraak van zetmeel door verwarming of hydrolyse en dat wordt gebruikt om lijm te maken.

Dilatatievoeg

Een voeg die bewegingen veroorzaakt door extreme temperatuurwisselingen kan opvangen.

Dilatation joint

A joint which takes into account movements due to severe temperature variations.

Dimethacrylaat

Verbindingsmiddel tussen polymeren en elastomeren.

Dimethacrylate

Junction agent between polymers and elastomers

Doorsijpelen

Het vrijkomen van een vloeistof die uit muren sijpelt.

Drukmeter

Een instrument om de druk van een vloeistof te meten.

Dual level

Manufactured in order to have two levels

Dubbel-niveau

Gefabriceerd met twee niveaus.

E

EPS

Also called PSE. It's a white and solid foam usually used to protect objects

Egaliseren

Het gelijkmaken van een muur, reliëf of ander verhoogd oppervlak.

Elastomeer

Elastisch polymeer dat afkomstig is uit de rubberboom (Amazonewoud). Elastomeren zijn: rubber, latex, neopreen en silicone.

Elastomer

Elastic polymer extracted from the rubber tree (Amazonian forest) and which includes rubber, latex, neoprene and silicon

Embrossed

A decoration made up of projecting intercrossing lines.

Emulgeren

Voortdurend door elkaar kloppen van twee vloeistoffen, waardoor een heterogeen systeem ontstaat.

Emulsion

Continious diffusion of one liquid into another which produces a heterogeneous environment

Epoxide

Cyclic ether entering into the preparation of solvent and plastics

Epoxide

Cyclische ether, die wordt gebruikt voor de productie van oplosmiddelen en plastics.

Epoxidic

That which encloses epoxide

Epoxidisch

Dat wat epoxide bevat.

Epoxy

Macromoleculaire verbinding van cyclische ethers, die wordt gebruikt voor de productie van oplosmiddelen en plastics.

Epoxy

Macromolecular compound made of cyclic ethers entering into the preparation of solvent and plastics

Etheen

C[e]2[/e]H[e]4[/e] Een koolwaterstof, ook wel R1150 genoemd. Wordt gebruikt voor de vervaardiging van polyvinylchloride (pvc) en voor diverse kunststof materialen.

Ethyleenvinylacetaat

Naam die wordt gegeven aan een thermoplastisch copolymeer dat de kenmerken van een smeltlijm heeft.

Ethylene

C[e]2[/e]H[e]4[/e] Hydrocarbon also called R1150. Part of the creation of polyvinyl chloride (PVC) and in various plastic materials

Expanded polyethylene

Polyethylene where the volume has been augmented

Expanded vinyl in relief

Type of expanded vinyl wall paper

Extruderen

Het door een matrijs duwen van plastic om het te vervormen.

Extrusie

Het door een matrijs duwen van plastic om het te vervormen.

Extrusion

Referring to the action of pushing plastic through a spinneret in order to fluidify it

F

Fenol-nitril

Fysische contactlijm. De hechting vindt plaats door verdamping van het oplosmiddel.

Fenolformaldehyde

Polymeer dat wordt gebruikt voor de vervaardiging van lijm en kleefstof.

Fenolhars

Hars die bestand is tegen temperatuurwisselingen. Wordt voornamelijk gebruikt in de bouwsector en de transportindustrie.

Filling-up

Action of filling-up a crack or a hole

Fireproof

Refers to something which is covered with a substance and which will only burn with great difficulty.

Flextec

Technology enabling the making of flexible bondings in extreme conditions while still keeping a high tack 

Flextec

Technologie die een flexibele hechting in extreme omstandigheden mogelijk maakt, terwijl de aanvangshechting hoog blijft. 

Floating installation

Putting down parquet flooring by fitting together the planks, without fixing them on the ground

Floating parquet

Wooden parquet type flooring when the planks are not fixed on the floor but only fitted together

Framing clamp, joiner

System allowing the sticking of frames

Fungicide

Een product dat schimmelgroei voorkomt.

Fungicide

Product preventing fungus growth

Fungicide, antifungus agent

A term used to qualify a product which protects wood against lignivorous micro-plants and preventing their coming back

Fungicide, schimmelwerend middel

Een term die gebruikt wordt voor een product dat hout beschermt tegen houtetende microplanten en voorkomt dat deze terugkomen.

G

Gechloreerde polyvinylchloride

Zeer sterk pvc dat niet kan roesten.

Gecoëxtrudeerd

Meerlagig plastic, verkregen door extrusie.

Gegroefd

Beschrijving van een oppervlak dat gemarkeerd is met holtes of groeven.

Gelamelleerd

Een materiaal dat bestaat uit verschillende identieke lagen, die met hars of siliconen aan elkaar zijn gelijmd.

Geplastificeerd

Bedekt met een dun laagje plastic.

Gewafeld

Een versiering van lijnen die elkaar kruisen.

Geëxpandeerd polystyreen

Wordt ook EPS genoemd. Het is een wit, stevig schuim dat doorgaans wordt gebruikt om voorwerpen te beschermen.

Glycero

C[e]3[/e]H[e]8[/e]0[e]3[/e] By-product of the reaction of saponification taking place in the making of various medecines but also in the manufacture of cellophane

Grondlaag

Een coating die de aanhechting van de vloer of van verf verbetert.

Grouting joints

A joint surrounding the contours of an element such as a floor tile.

H

Heptaan

C[e]7[/e]H[e]16[/e] Koolwaterstof

Heptane

C[e]7[/e]H[e]16[/e] Hydrocarbon

Hotmelt

Qualifies a physical contact melted-form glue

Hybrid polymer

Polymer, the terminations of which have been modified artificially in order to increase adhesion

Hybride polymeer

Polymeer waarvan de uiteinden kunstmatig zijn veranderd om de kleefkracht te vergroten.

Hydrocarbon

An element composed of carbon and hydrogen, but also referring to oil and natural gas.

Hydrometrie

Wetenschap die de eigenschappen van water meet.

Hydrometry

A science measuring the properties of water

I

Isocyanaat

C=N=O Organisch composiet dat wordt gebruikt bij de vervaardiging van papier, lijm, textiel en isolatiemateriaal.

K

Katalyseren

De snelheid van een chemische reactie beïnvloeden zonder het eindproduct van de reactie te veranderen.

Kationisch

Bijvoeglijk naamwoord dat verwijst naar de reactie van een ion of ionengroep met een kathode, d.w.z. wanneer de elektrische lading verdwijnt in een elektrolyseapparaat.

Klem voor raamwerk

Systeem waarmee raamwerk kan worden verlijmd.

Koolwaterstof

Een element dat bestaat uit koolstof en waterstof. De term kan echter ook naar olie en aardgas verwijzen.

Kruisbinding

De verandering van een polymeer door het koppelen van micromoleculen.

L

LPG

Also called liquefied petroleum gas. Residue from oil extraction generally used as fuel

LPG

Ook wel vloeibaar petroleumgas genoemd. Restproduct van de oliewinning, dat meestal als brandstof wordt gebruikt.

Laminated

Referring to a material made up of several identical layers stuck together by a resin or silicon

Latei

Horizontale draagbalk boven een deur, raam of erker, die het metselwerk ondersteunt.

Leiding

Een slang die meestal van rubber is gemaakt en in de auto-industrie wordt gebruikt om lucht of brandstof vanuit verschillende delen van de motor over te brengen.

Levelling

action of levelling a wall or relief i.e. raised surface

Lichtuithardend

Keten van polymeren die verknopen in contact met licht en een samengestelde keten vormen.

Lijmen

Aanbreng- en droogtijd vóór het aanbrengen van een te verlijmen laag op een oppervlak.

Lijmen

Het aanbrengen van lijm of plaksel op een voorwerp. Lijm voor hout, papier enz. plaksel voor behang, posters enz.

Lintel

Horizontal support above a door, window or bay window holding up the remaining masonery.

M

MCX

Methyl Cellulose eXtra Glue for wall paper

MCX

Methyl-Cellulose Extra, lijm voor behang

MDF

Medium Density Fiberboard. Wood fiber composite of medium density mainly used in decorating and fitting-out

MDF

Vezelplaat van gemiddelde dichtheid. Houtcomposiet van gemiddelde dichtheid, dat voornamelijk wordt gebruikt voor decoratie en inrichting.

MS Polymer

Polymer Silicone Sealant

MS-polymeer

Polymeer-siliconen afdichtingsmiddel

Manifold / hose

A tube made mainly of rubber used in the car industry to convey air or fuel from different parts of the engine

Matrix / guide

A model which enables the tracing out of certain objects or for respecting reglementary dimensions of an object.

Matrix / sjabloon

Een model waarmee bepaalde voorwerpen kunnen worden uitgetekend met het oog op de naleving van de reglementaire afmetingen van het voorwerp.

Mercaptaan

Ook wel thiol genoemd. Een organische verbinding die vergelijkbaar is met alcohol, met het bijzondere kenmerk dat deze reageert met kwik-ionen. Mercaptaan heeft een sterke, onaangename geur.

Mercaptan

Also called Thion. An organic compound comparable to alcohols which has the particularity of reacting with mercury ions. Mercaptan is characterised by its strong and unpleasant smell.

Metal-cleaning

An action which aims at removing the oxides from the surface of a metal.

Methyl cellulose

A water soluble compound to be found in water based paints, textil size and in the making of cardbooards

Methylcellulose

Een wateroplosbare verbinding die gebruikt wordt voor verven op waterbasis, appreteermiddelen voor textiel en bij de vervaardiging van karton.

Mortar

A mixture of sand, cement and water for building and redering purposes

Mortel

Een mengsel van zand, cement en water dat wordt gebruikt voor de bouw en als bekleding.

Mounting

Refers to the action of pasting up wallpaper with a pressing movement from the centre to the sides.

N

Neopreen

Wordt ook wel polychloropeen genoemd, een synthetisch rubber.

Neoprene

Also called polychloroprene, neoprene is a synthetic rubber.

Nitrocellulose

Collodion is the term given to jellified nitrocellulose.

Nitrocellulose

Collodium is de naam die wordt gebruikt voor nitrocellulose in gegelatineerde vorm.

O

Oakum

Strands coming from hemp or linen

Ongeplasticeerd polyvinylchloride

Niet geplasticeerd pvc dat niet kan roesten.

Ontroesten

Een handeling die tot doel heeft de oxiden van het oppervlak van een metaal te verwijderen.

Ontroestingsmiddel

Een product dat op effectieve wijze de oxiden van het oppervlak van een metaal verwijdert.

Oplosmiddel

Een stof die de eigenschap bezit om andere stoffen te kunnen oplossen zonder hun chemische eigenschappen te veranderen.

Oppervlakteactieve stof

Een tweedelige molecule, waarvan er één reageert met water en de andere met olieachtige stoffen. Deze moleculen worden vooral gebruikt in schoonmaakmiddelen.

Opvullen

Het opvullen van een scheur of gat.

Overlopen

De aanwezigheid van een teveel aan materiaal, bijv. lijm.

P

PTFE

Also calledTéflon®. CF[e]2[/e]-CF[e]2[/e] polymer with high resistance to chemical products, heat. Can be found on non adhesive coatings

PTFE

Wordt ook Teflon® genoemd. CF[e]2[/e]-CF[e]2[/e] Polymeer dat zeer goed bestand is tegen chemische producten en hitte. Wordt gebruikt in niet-klevende coatings.

PU

Also called Polyurethane. Urethane polymer used in wood glue due to its water resistance

PU

Wordt ook polyurethaan genoemd. Dit copolymeer wordt in houtlijm gebruikt vanwege zijn waterbestendigheid.

Pasting

Referring to the action of putting glue  or paste on an object. Glue for wood, paper etc. paste for wallpaper, posters etc.

Phenol-formaldehyde

Polymer used in making glues and adhesives

Phenolic nitrile

Physical contact glue. Adhesion takes place with the evaporation of solvent

Phenolic resin

Resin resisting to the temperature variations mainly used in the building sector and in the transport industry

Photocurable

Chains of polymers which join together when in contact with light and which form a network

Piece of wood

A supporting length of wood used in construction work. Sometimes called a bracket.

Plaksel aanbrengen

Het aanbrengen van plaksel op een voorwerp, zoals behang.

Plastisol

Lijm die ontstaat door het dispergeren van polymeerpoeder in een weekmaker.

Plastisol

Paste coming from the scattering of polymer powder in a plasticizer

Plint

Het onderste deel van een muur of zuil, dat in contact staat met de grond. Wordt vaak onderaan een muur geplaatst.

Polyaan

Een zacht, stevig en brandbaar plastic.

Polyaanfolie

Watervaste plastic folie die wordt gebruikt om een barrière tegen water en vocht te creëren.

Polyacrylic

Acrylic bind  which polymerises while drying, taking on the aspect of thick paste in strong glues

Polyacrylzuur

Acrylverbinding die tijdens het drogen polymeriseert en er dan uitziet als een dikke pasta in sterke lijmsoorten.

Polyamide

Polymeren die in de textielindustrie worden gebruikt bij de vervaardiging van plastic materiaal.

Polyamide

Polymers used in the making of plastic material in the textil industry

Polyane

A soft, resistant and inflammable plastic.

Polyane film

Plastic waterproof film used in the making of barriers against water and vapor 

Polybenzimidazole

Known under the abbreviation PBI. A very resistant Synthetic fibre  more
particularly used in the making of ropes and joints which are very resistant to high temperature

Polybenzimidazool

"Bekend onder de afkorting PBI. Een zeer sterke synthetische vezel,
die voornamelijk wordt gebruikt voor de vervaardiging van touwen en voegen die zeer goed bestand zijn tegen hoge temperaturen."

Polychinoxaline

Een polymeer dat in diverse lijmproducten wordt gebruikt, maar ook in lakken en niet-geleidende foliën.

Polychloropreen

Wordt heel vaak neopreen genoemd. Synthetische elastomeer.

Polychloroprene

Very frequently called neoprene. Synthetic elastomer

Polyester

Polymers which patterns are related by ester functions

Polyester

Polymeer dat bestaat uit een keten van esterbindingen.

Polyethane dimethacrylate

Bi composant glue

Polyetheen

Een plastic materiaal.

Polyethyleenschuim

Polyethyleen waarvan het volume is vergroot.

Polyethylene

Plastic material

Polymeer

Macromolecuul met herhaling van hetzelfde patroon. Deze polymeren zijn o.a. rubber, cellulose, polyamide en polyethyleen.

Polymer

Macromolecule composed of a repeated pattern. Among these polymers, we can count rubber, cellulose, polyamide and polyethylene

Polymerisatie

Samenvoegen van een aantal identieke moleculen (keten) om een polymeer te vormen.

Polymeriseren

Het samenvoegen van een aantal identieke moleculen om een polymeer te vormen.

Polymerization

Jointing of several identical molecules (pattern) to form a polymer macromolecule

Polymerize

Referring to the action of joining several identical molecules to form a polymer

Polymethyl

Polymethyl. Transparent thermoplastic

Polymethylmethacrylaat

Polymethylmethacrylaat. Transparante thermoplast.

Polyol

C[e]n[/e]H[e]2n[/e]+2O[e]n[/e] Wordt ook wel glycol of meerwaardige alcohol genoemd. Wordt gebruikt voor het maken van schuim.

Polyol

C[e]n[/e]H[e]2n[/e]+2O[e]n[/e] Also called glycol or polyalcohol,  is used in making foam

Polypropyleen

Wordt ook PP genoemd (CH[e]2[/e]-CH-CH[e]3[/e])[e]n[/e]. Polymeer op basis van propeen, dat wordt gebruikt in de auto-industrie voor kunststof onderdelen als bumpers, maar ook voor voedselverpakking en in bepaalde soorten papier.

Polypropylene

Also called PP (CH[e]2[/e]-CH-CH[e]3[/e])[e]n[/e]. Polymer with a propylene pattern used in the car industry, for plastic pieces such as a bumpers, but also in  food packaging and in types of paper.

Polyquinoxaline

Polymer used  in various adhesive products but also in varnishes and non-driving films

Polystyreen

Wordt ook PS genoemd. Het resultaat van de polymerisatie van styreen. Het wordt meestal in geëxpandeerde vorm gebruikt als een wit, beschermend schuim. Wordt ook gebruikt bij de vervaardiging van hard plastic en voedselverpakkingen.

Polystyrène

Also called PS. Coming from the polymerisation of styren. It Is most commonly used under its expanded form as a white protective foam. Also present in the making of rigid plastic and food packaging

Polytheen

(CH[e]2[/e]=CH[e]2[/e])[e]n[/e] Inert plastic op basis van etheen, ook bekend onder de afkorting PE. Wordt gewoonlijk gebruikt voor plastic tassen.

Polythene

(CH[e]2[/e]=CH[e]2[/e])[e]n[/e] Plastic at the root of inert plastic also called under the abbrevation PE, usually used in plastic bags

Polyurethaan

Wordt ook PU genoemd. Dit copolymeer wordt in houtlijm gebruikt vanwege zijn waterbestendigheid.

Polyurethaan-dimethacrylaat

Tweecomponentenlijm.

Polyurethane

Also called PU. Urethane polymer used in wood glue due to its water resistance

Polyvinyl

Also called polyvinyl polymer. One of the main components of white glue

Polyvinyl

Wordt ook polyvinylpolymeer genoemd. Eén van de hoofdbestanddelen van witte lijm.

Polyvinyl acetate

CH[e]2[/e]-CH-O-COH[e]3[/e] thermoplastic polymer used in the elaboration of adhesives, films, varnishes and paints.

Polyvinyl chloride

CH[e]2[/e]=CHCl Combination of chloride and polyvinyl which is part of the conception of an ester or ether

Polyvinyl chloride

Also called Polychloride vinyl. CH2=CHCl Polymer usually used in the sticking and soldering but also in the creation of various types of plastic such as the one used for pipes

Polyvinylacetaat

CH[e]2[/e]-CH-O-COH[e]3[/e] Thermoplastisch polymeer dat wordt gebruikt bij de vervaardiging van lijm, folie, lak en verf.

Polyvinylchloride

Wordt ook polychloride vinyl genoemd. CH2=CHCl Polymeer dat meestal wordt gebruikt voor verlijmen en solderen, maar ook bij het maken van verschillende soorten plastic zoals materiaal voor buizen.

Polyvinylchloride

CH[e]2[/e]=CHCl Combinatie van chloride en polyvinyl dat wordt gebruikt voor het ontwerpen van een ester of ether.

Prepolymeer

Mengsel van monomeer en polymeer, bedoeld voor polymerisatie.

Prepolymer

Mixture of monomer and polymer aiming at  polymerization

Pressure gauge

An instrument for measuring the pressure of a fluid.

Primer coat

Coating which increases the adhesion of a floor, or of  paint.

R

Radicaal

Polymerisatie van radicale chemische species.

Radical

Polymerization of radical chemical species

Randvoegen

Een voeg rondom de randen van een element, zoals een vloertegel.

Remover / afbijtmiddel

Middel dat verwijdert of afbijt.

Remover / stripper

 That which removes or strips

S

SBR

Een synthetisch rubber, ook wel styreen-butadieenrubber genoemd. Wordt gebruikt in banden, kauwgom en auto's.

SBR (Styrene-Butadiene Rubber)

A synthetic rubber, also called Styrene butadiene rubber, present in tyres, chewing gum and in cars.

Salpeter

Een residu van bacterieontwikkeling in de vorm van witte vezels op muren of vloeren van gebouwen.

Saltpeter

A residue of bacterial development in the form of white fibres on walls or floors of buildings

Schuurpapier (glaspapier, carborundumpapier)

Met schurend materiaal bedekte vellen, die zeer soepel en stevig zijn en handmatig of op diverse machines worden gebruikt voor het gladmaken van allerlei soorten metaal, hout, plastics...

Scouring agent

A product which effectively removes the oxides from the surface of a metal

Screeding

Referring to the action of causing all the bumps, and depressions on the ground

Self-amalgamating

 That which combines or unites hetergenous elements automatically

Semi-permantent hechtmiddel

Hecht direct. Deze hechting is echter niet definitief en er moet een bepaalde droogtijd in acht worden genomen voordat het verlijmde voorwerp kan worden belast. Deze droogtijd wordt vermeld op het product.

Shoring up

Describes the manner by which part of a construction is held up by wooden or metal joists.

Silicone

Wordt ook polysiloxaan genoemd. Een polymeer waarmee, in verschillende vormen, veel producten kunnen worden vervaardigd. Deze kan een vloeibare, flexibele of vaste vorm hebben en wordt gebruikt voor lijmen, afdichtingsmiddelen en ander kleefstoffen.

Silicone

Also called polysiloxane. Polymer allowing, in different forms, the manufacturing of plenty of products. It can take a liquid form, sopple, solid and can be found in glues, sealants and other adhesives

Sisal

Een textielvezel die afkomstig is van een Mexicaanse plant (agave) en wordt gebruikt om touw en bepaalde geweven stoffen te maken.

Sisal

A fiber textile derived from a mexican plant (agave) used to make cord and certain textiles.

Skirting board

The lower part of a wall or pillar in contact with the ground. Often added to the base of a wall.

Smeltlijm

Lijm met fysische reactie die in gesmolten vorm verlijmt.

Solvent

A substance possessing the quality of being able to dissolve other substances without altering or degrading their chemical properties

Solvent

That which contains a solvent

Solventhoudend

Een oplosmiddel bevattend.

Spaanplaat

Naam voor een stevige, compacte massa van losse elementen (zoals hout).

Starchy

containing starch

Steunklos

Een stuk hout dat een constructie ondersteunt. Wordt soms ook een draagklos genoemd.

Stutten

Beschrijft de manier waarop een deel van een constructie wordt ondersteund door houten of metalen balken.

Substraat

Een element dat veranderingen ondergaat, die na een chemische reactie worden onderzocht.

Substrate

An element undergoing changes  which are examined after a chemical reaction.

Sulfonaat

SO[e]2[/e]OH Bevindt zich in sommige zouten en esters.

Sulfonate

SO[e]2[/e]OH Can be found in certain salts and esters

Surfactant

A two part molecule one of which reacts to water and the other to oily substances. These molecules are particularly present in detergents.

T

THF

Wordt ook tetrahydrofuraan genoemd. Een ether die meestal als oplosmiddel wordt gebruikt.

Tack

Properties of immediate support of a glue or a sealant. The glued object is instantly maintained on a surface (even vertical) but it hasn't got all the adhesive properties of glue. It is important to wait until it is dry, according to the guidelines, before subjecting the object to any pressure.

Tackifier

Gives instant adhesion. This adhesion is nevertheless not definitive and a defined drying period is neccessary before subjecting the glued object to any pressure. This drying time lapse is indicated on the product.

Tacky dry

Application and drying time before sticking of a layer of adhesive on a surface

Teflon

Wordt ook polyetrafluorethyleen of PTFE genoemd. Polymeer dat zeer goed bestand is tegen chemische producten en hitte. Wordt ook gebruikt in niet-klevende coatings.

Teflon

Also called polyetrafluorethylene or PTFE. Polymer with a high resistance  to chemical products and heat, can also be found in non adhesive coatings.

Tetrahydrofuran

Also called tetrahydrofurane. Ether is usually used as a solvent

Thermo hygrometry

Measure of the humidity of a place according to the heat and the pourcentage of humidity present

Thermo-hygrometrie

Meten van de vochtigheid van een plaats op grond van de warmte en het aanwezige vochtpercentage.

Thermofusible

Used to describe a substance which gives rise to adhesion when heated.

Thermoplast

Polymeer met de eigenschap dat deze vloeibaar of zacht wordt onder invloed van hitte en dan ook vormbaar wordt.

Thermoplastic

Polymer having the particularity of becoming liquid, soft due to heat and also to become malleable

To catalyze

To modify the speed of a chemical reaction without modifiying the end product of the reaction

To extrude

Referring to the action of pushing plastic through a spinneret in order to fluidify it

To exude

The action of releasing a liquid that seeps in contact with walls

To groove

Describes a surface marked with cavities or grooves.

To gum / to stick

To apply and drying time before sticking a layer of adhesive on the surface

To level off

To put at the same surface level a wall or raised surface.

To mount

Stick by exerting a pressure from the centre to the sides

To paste

Referring to the action of putting paste on an object such as wallpaper

Touwpluis

Vezels afkomstig uit hennep of linnen.

Trichloorethyleen

C[e]2[/e]HCl[e]3[/e] Wordt ook ethyleentrichloride of trichlo genoemd. Het is een chemische verbinding die meestal als oplosmiddel wordt gebruikt en als bijzonder kenmerk heeft dat deze nauwelijks ontvlambaar is.

Trichloroethylene

C[e]2[/e]HCl[e]3[/e] Also called ethylene trichloride or trichlo. This is a chemical compound usually used as a solvent and which has the particularity of not being very inflammable

Trimmings

Activity concerned with decorative details

Tuit

Een smalle buis waarmee vloeistof in een opening of op een oppervlak kan worden aangebracht.

 

U

Uitvlakken

Het laten verdwijnen van alle ongewenste oneffenheden op de vloer.

Unplasticised polyvinyl chloride

Referring to a non plastified PVC not subject to corrosion

Urea-formaldehyde

Synthetic glue

Ureaformaldehyde

Synthetische lijm.

V

Vastwrijven

Verlijmen door druk uit te oefenen van het midden naar de buitenkant.

Vastzetinrichting

Een gereedschap dat wordt gebruikt bij timmer- of bouwwerkzaamheden en waarmee twee elementen mechanisch met elkaar in contact worden gehouden.

Versiersel

Decoratieve details.

Vinyl

Verbinding waarmee na polymerisatie plastic kan worden gemaakt.

Vinyl

That which contains vinyl

Vinyl acetate

CH3COO-CH=CH2 present in solution form in solvents. Also in the make up of certain textiles and paper.

Vinyl ethylene acetate

Name given to a thermoplastic copolymer which possesses the characteristics of a thermofusible glue.

Vinylacetaat

CH3COO-CH=CH2 In opgeloste vorm aanwezig in oplosmiddelen. Wordt ook gebruikt bij de vervaardiging van bepaalde textielsoorten en papier.

Vinylhoudend

Dat wat vinyl bevat.

Vinylpapier met reliëf

Soort geëxpandeerd vinylbehang met reliëfstructuur.

Vliesbekleding

Bekleding op basis van cellulose- en polyestervezels, die zeer stevig en gemakkelijk te plaatsen is.

Vochtwerend

Dat wat een bescherming biedt tegen vocht en water.

W

WRAS

Water regulations advisory scheme, instituut dat de waterkwaliteit test.

WRAS

Water regulations advisory scheme, instituut dat de waterkwaliteit test.

Waterhoudend

Substantie die of materiaal dat water bevat.

Wateroplosbaar

Dat wat oplosbaar is in water of in een waterige omgeving.

Wateroplosbaar zetmeel

Hoeveelheid intracellulaire koolhydraten, oplosbaar in water of in een waterhoudende omgeving.

Waterproofing

That which offers a protection against dampness and water.

Watervrij

Een element dat geen water bevat.

Wrijvend aanbrengen

Het verlijmen van behangpapier met een drukkende beweging van het midden naar de buitenkant.

Z

Zelffuserend

Dat wat heterogene elementen automatisch combineert of samenvoegt.

Zetmeelrijk

Zetmeel bevattend.

Zwevend parket

Houten parketvloer waarbij de planken niet aan de vloer, maar alleen aan elkaar zijn bevestigd.

Zwevende installatie

Het plaatsen van een parketvloer door de planken aan elkaar te koppelen, zonder ze aan de vloer te bevestigen.